In het noorden van Friesland aan de Waddenzee in de monding van de oude Middelsee ligt het bijzondere gebied het Bildt, dat na de inpoldering rond 1500 ontstond. Een bijzonder gebied met een unieke cultuur, eigen taal en prachtige vergezichten. Niet voor niets heeft het Bildt door de jaren heen talrijke kunstenaars geïnspireerd en doet zij dat vandaag de dag nog steeds.

Bijna 100 jaar vervulde de voormalige Bildtse Bank een prominente rol in de Bildtse gemeenschap. Na de overgang van Bildtse Bank in Friesland Bank werd de Stichting Bildtse Belangen opgericht, waarmee het maatschappelijk leven op het Bildt financieel ondersteund kan worden.