Wij bevorderen de leefbaarheid op het Bildt door financiële steun.

Voor een financiële bijdrage komen in aanmerking:

Organisaties, instellingen, verenigingen en stichtingen die actief zijn voor het algemeen belang, op sociaal-economisch of op sociaal-cultureel gebied waarvan de activiteiten plaatsvinden in het werkgebied van de voormalige Bildtse Bank.

Voor een financiële bijdrage komen niet in aanmerking:

 • aanvragen van particulieren;
 • aanvragen voor niet-openbare activiteiten;
 • aanvragen die ten doel hebben reguliere budgettaire tekorten te dekken;
 • projecten met een commercieel karakter en
 • projecten met een strikt politiek of godsdienstig karakter.

Als tegenprestatie wordt gevraagd:

 • onderbouwing gesubsidieerde kosten met facturen
 • vermelding/logo Stichting Bildtse Belangen als sponsor
 • 3 rechtenvrije hoge resolutie foto’s van het ondersteunde project of evenement
 • realisatie van het project op de aangegeven datum/in het aangegeven tijdvak

Hoe verloopt het traject nadat een aanvraag is ingediend?

Om een aanvraag zorgvuldig te behandelen, is het nodig dat zij minimaal 2 weken voor de vergadering ontvangen is. Na de vergadering krijgt u binnen 2 weken bericht over de uitslag. Stichting Bildtse Belangen heeft een SBBI-status.

Andere fondsen in onze regio:

Naast Stichting Bildtse Belangen ondersteunen ook Ondernimmers Fôns St. Anne (OFSA) en de Bildtse Energie Coöperatie initiatieven om de lokale leefbaarheid te vergroten.

Vergaderingen

Het bestuur van Stichting Bildtse Belangen komt vier keer per jaar bij elkaar om aanvragen te behandelen.
Indien een aanvraag na een inleverdatum is ontvangen, wordt deze aanvraag behandeld in de volgende vergaderronde.

De vergaderdata van 2024

 • 8 februari
 • 16 mei
 • 29 augustus
 • 7 november